Szczegóły wydarzenia
Etap prac wykończeniowych

W budynku zakończono podstawowe roboty budowlane związane z konstrukcją obiektu. Trwa etap prac wykończeniowych.